Stacja paliw ESOIL w miejscowości Jastrzębia

Kompleksowa budowa technologii paliwowej. Montaż zbiornika, rozłożenie oraz podłączenie rurociągów, montaż oraz uruchomienie dystrybutorów. Instalacja oprogramowania kasowego.